MKB-ondernemers krijgen meer financiële ruimte om activiteiten te organiseren voor hun werknemers, dat heeft Staatsecretaris van Financiën Menno Snel bekend gemaakt. De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling wordt voor kleine en middelgrote bedrijven verruimd van 1,2% naar 1,7% bij een totale loonsom tot €400.000,-. Ook mag de aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor werknemers buiten de vrije ruimte worden gelaten. Deze handreiking van het ministerie van Financiën volgt mede op aandringen van brancheorganisatie RECRON. Met name ondernemers in de buitensportsector zullen profiteren van deze verruiming.

De werkkostenregeling stelt werkgevers in staat om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers te geven. Dat kan zowel zakelijk, als voor prive-doeleinden gebruikt worden. Typische voorbeelden zijn kerstpakketten en bedrijfsuitjes. Reiskosten, laptops en telefoons die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de functie zijn al vrijgesteld, en komen dus bovenop de vrije ruimte. Nu het onbelaste deel van de regeling is verruimd, zullen meer werkgevers een bedrijfsuitje buiten de deur kunnen organiseren.

De afgelopen maanden heeft RECRON samen met een aantal leden goede gesprekken gevoerd bij het ministerie van Financiën, met onderstaande verruiming als resultaat. Bij een totale loonsom tot €400.000,- wordt gerekend met 1,7% vrije ruimte, de resterende loonsom kent 1,2% vrije ruimte.

Voor een overzichtstabel van de loonsom met betrekking tot verruiming als percentage zie bijlage.

Overzichtstabel van de loonsom m.b.t verruiming als percentage

Heeft u vragen over wat deze maatregelen betekenen voor uw aangifte bij de fiscus? Neem dan contact op met Marcel Tap: tap@recron.nl

Heeft u vragen over onze lobby, of ervaart u zelf knelpunten in uw bedrijfsvoering? Neem dan contact op met Jarin van der Zande: vanderzande@recron.nl

Pin It on Pinterest

Share This